X
تبلیغات
زولا
وبلاگ رسمی آموزش دوچرخه سواری محسن رضایی

Official Blog Mohsen Rezaei cycling training

قوانین و مقررات

برای جوانان ( مرد ) حداکثر مجاز میزان زنجیر دنده 93/7 متر ، و برای زنان جوان 40/7 متر است .

دوچرخه سواران اجازه ندارندکه بدون توجه لازم ، غذا ، بطری های غذایی و غیره را در هیچ کجا دور بیاندازند

قوانین و مقررات

برای جوانان ( مرد ) حداکثر مجاز میزان زنجیر دنده 93/7 متر ، و برای زنان جوان 40/7 متر است .

دوچرخه سواران اجازه ندارندکه بدون توجه لازم ، غذا ، بطری های غذایی و غیره را در هیچ کجا دور بیاندازند

حمل و استفاده از ظرف شیشه ای ممنوع است

دوچرخه سواران به جز در مسابقات تایم تریل که تنها می توانند یک شماره با خود داشته باشند ، می توانند دو شماره را با خود داشته باشند

به استثنای مسابقات تایم تریل ، دوچرخه سواران می توانند یک شماره به دوچرخه خود نصب کنند . شماره باید مشابه شماره روی بدن بوده و در قسمت قابل رؤیت جلو ( و در صورت امکان پذیر نبودن در سایر نقاط ) تنه دوچرخه نصب شود

حداکثر مسافت برای مسابقات جاده یک روزه به شرح ذیل است :

رده                                                                    حد اکثر مسافت – کیلومتر

جوانان                                                                140

مردان     زیر 23 سال                                                        180

بزرگسالان                                                          250 ( جام جهانی )

                                                                                    200 ( سایر مسافت )

                                                                                    مسابقات ذیل با مسافتهای

                                                                                    سنتی برگزار می شود :

                                                                                    میلان – سان رمو ، تورفلاندر

                                                                                    پاریس – روبایکس  ، لژه – باستون

                                                                                    لژه ، تورهای پاریس ، جیرو دی

                                                         لمباردی ، پاریس بروسیل

در مسابقات قهرمانی جهان ، مسافتها به شرح ذیل می باشد :

رده                                                                    مسافت ( کیلومتر )

جوانان                                                                120تا 140

مردان             زیر 23 سال                                                            160تا 180

                    بزرگسالان                                                  250 تا 280

برگزار کننده باید تابلوهایی خاص موارد ذیل قرار دهد :

کیلومتر صفر ( شروع واقعی ) پنجاهمین کیلومتر و سپس 2،3،4،5،10،20،25 کیلومتری . در مسابقات که در یک مدار ختم می شود ، تنها دورهای باقیمانده نمایش داده می شوند .

برگزار کننده همچنین مسافتهای ذیل را تا خط پایان به نمایش می گذارد : 500 متر ، 300 متر 200 متر ، 150 متر ، 100 متر ، 50 متر .

تمامی دوچرخه سواران می توانند به همدیگر کمکهایی از قبیل مبادله غذا ، نوشیدنی ، لوازم یدکی و مانند آن ، بکنند .

قرض دادن یا تبادل تیوب تایر یا دوچرخه و یا مراقبت از دوچرخه سواری که مجروح شده است و یا عقب افتاده ، تنها درمیان دوچرخه سواران هم تیم مجاز است . هل دادن دوچرخه سواران دیگر در تمامی شرایط ممنوع است . و موجب حذف امتیازات می شود

در طی مسابقات قهرمانی جهان ، تنها وسایل نقلیه مذکور در ذیل می توانند در مسابقه حرکت کنند :

(1)   خودروی مدیر مسابقه

(2)   خودروی داور دوم

(3)   خودروی داور سوم

(4)   خودروی UCI

(5)   خودروی رابط رادیو – مسابقه

(6)   آمبولانس

(7)   خودروی پلیس

(8)   6 خودروی بی طرف امداد جهت مسابقات زیر 23 سال ، زنان بزرگسال ، زنان جوان و مردان جوان

(9)   خودروهای ملی جهت مسابقات مردان بزرگسال معبدوه چهار خودروی بی طرف امداد.

(10)           وسایل نقلیه تلویزیون ، که تعداد آنها با توافق میان نمایندگان رادیو و تلویزیون UCI مشخص می شود .

(11)           موتور سیکلت داور

(12)           موتور سیکلت فلشکارت

(13)           موتور سیکلت پلیس

در مسابقات و یا  مراحلی که مسافت آنها از 150 کیلومتر تجاوز نمی کند ، توصیه می شود که دوچرخه سواران از نوشیدنیهایی که تنها از طریق خودروی تیم در اختیار آنها گذارده می شود استفاده کنند . نوشیدنیها در قمقمه و یا فلاسک به آنها داده می شود .

دوچرخه سواران به آهستگی همطراز با خودروی مدیر  تیم حرکت می کنند و مدیر نوشیدنی را در اختیار آنها قرار می دهد . نوشیدنی ها منحصراً در قسمت عقب خودروی داوران داده می شود و به هیچ وجه در داخل دسته یا پشت آن داده نمی شود

دوچرخه سواران می توانند از طریق پرسنل تیم خود ، امداد فنی در یافت کنند این امداد بوسیله واگنها و یا خودروهای بی رنگ امداد صورت می گیرد

موقعیت دوچرخه سوار در مسابقه هر چه که باشد ، وی این امداد فنی را تنها در قسمت عقب گروه و در حالت ساکن دریافت می دارد . روغنکاری زنجیرها از طریق یک وسیله نقلیه در حال حرکت ممنوع است .

مسابقات تایم تریل انفرادی

مسافتها به شرح

رده

قهرمانی جهان و بازیهای المپیک

سایر مسابقات – حد اکثر مسافت

مردان

جوانان

30-20

30

زیر 23 سال

40-30

40

بزرگسالان

50-40

80

اساتید

----

30

زنان

جوانان

15-10

15

بزرگسالان

30-20

40

حداکثر مسافتها جهت مسابقات تایم تریل تیمی به شرح ذیل است :

رده                                                                    حداکثر مسافت

جوانان                                                                            70

                        زیر 23 سال                                                                    80

مردان                                                                                                    

بزرگسالان                                                                      100

اساتید                                                                             70

                                                                         

جوانان                                                                            30

زنان

بزرگسالان                                                                      50

مسابقه امتیازی

مسابقه امتیازی مسابقه ای  تخصصی است که در آن مکانهای فینال بر اساس مسافتهای طی شده و امتیازات مکتسبه در طی اسپرینت نهایی و میانی معین می شود .

بر اساس تعداد دوچرخه سواران شرکت کننده ، داوران ممکن است مسابقاتی جهت ارزیابی ترتیب دهند و معین کنند که چه  تعداد از دوچرخه سواران دارای جایگاه بهتر در هر دور می توانند در فینال شرکت کنند

در پیست های 250 متری یا کوتاهتر ، در هر 10 دور اسپرینت های  میانی انجام می  شود.

در سایر پستها، اسپرینت های میانه بعد از هر تعداد دور که 2 کیلومتر نزدیک با شد انجام می شود یعنی :

هر 7 دور در پیستهای 714/285 متر

هر 6 دور در پستهای 33/333 متر

هر 5 دور در پیستهای 400 متر

در مسابقات قهرمانی جهان مسافتها ، تعداد دورها و تعداد اسپرینتها ( شامل اسپرینت فینال ) به ترتیب ذیل است :

ارزیابی                                                    فینال

مردان                                                     40 کیلومتر

زنان                                                      24 کیلومتر

جوانان مرد                                              16 کیلومتر

جوانان زن                                               10 کیلومتر

طول پیست

مردان

زنان

جوانان مرد

جوانان زن

فینال 40 کیلومتر

فینال 24 کیلومتر

ارزیابی16ک.م

فینال 24 ک.م

ارزیابی 10ک.م

فینال 20 ک.م

دور

اسپرینت

دور

اسپرینت

دور

اسپرینت

دور

اسپرینت

نخستین دوچرخه سوار در هر اسپرینت میانه 5 امتیاز می گیرد ، نفر بعد 3 امتیاز ، سومی 2 امتیاز و چهارمین نفر یک امتیاز .

امتیازات داده شده در اسپرینت فینال دوبرابر می شود

کایرین

کایرین مسابقه ای است که در آن دوچرخه سواران پس از اتمام تعداد خاص از دورها در دسته ای پشت سر موتور سیکلتها ، اسپرینتی را انجام می دهند.

مسابقه شامل نخستین دور ، رپچاج REPCHAGES یک دور دوم و فینال مطابق جدول ذیل است :

فینال

( تعداد دوچرخه سواران)

دور دوم

رپچاج

دور اول

سر گروه تعداد دور

تعداد دورها

طول پیست به متر

دوچرخه سوران واجد شرایط در هر مسابقه

تعداد دوچرخه سواران در هر مسابقه

تعداد مسابقات

دوچرخه سواران واجد شرایط

جهت تعیین مطابق تعداد شروع کنندها جهت ارزیابی : - پیستهای 250 و 714/285 متر دو دوچرخه سوار رپچاج  - پیست 33/333 و بیش از 2 دوچرخه سوار

هدف نزدیک شده هرچه بیشتر به 2000 متر

پیسر PACER به موتور سیکلت سوار خواهد بود . سرعت ماشین او بطور مکانیکی به 45 کیلومتر در ساعت محدود می شود

پیسر PACERدر خط اندازه گیری حرکت می کند ، با سرعت 25 کیلومتر در ساعت شروع می کند و تدریجاً سرعت خود را به 45 کیلومتر در ساعت بی آنکه ناگهان افزایش سرعت دهد ، می رساند . وی هنگامیکه داور دستور دهد در 600 الی 700 متری خط پایان پیست را ترک می کند

روند مسابقه

موقعیتهای شروع دوچرخه سوار توسط قرعه کشی مشخص می شود .

دوچرخه سواران در کنار یکدیگر در آن ترتیب در خط تعقیب قرار می گیرند ، خط اسپرینت آزاد گذارده می شود .دوچرخه سواران توسط آسیستانها نگهداشته می شوند ولی هل داده نمی شوند

هنگامیکه پیسر PACER به خط تعقیب در مسیر اسپرینتر نزدیک می شود شروع مسابقه خواهد بود . دوچرخه سوار شماره 1 پس از او حرکت می کند

هر دوچرخه سواری که از PACER سبقت بگیرد محروم می شود.

مسابقه بر اساس مقررات اسپرینت انجام می شود .

در طی اسپرینت فینال هر دوچرخه سوار تا زمان پایان مسابقه در مسیر خود باقی می ماند و از دادن مانور خودداری می کند تا سد راه عبور حریف و یا سقوط و یا خروج او از پیست نشود .

حادثه ای مورد توجه قرار می گیرد که حادثه شناخته شده در 30 متر نخستین باشد . در چنین شرایطی مسابقه مجدداً شروع می شود

المپیک اسپرینت

المپیک اسپرینت مسابقه ای است که در سه دور پیست توسط دو تیم متشکل از سه دوچرخه سوار که هر کدام از آنها در هر دور در رأس حرکت می کند ، انجام می شود

این رقابت در دو مسابقه مقدماتی انجام می شود :

1-     مسابقه ارزیابی جهت انتخاب 4 تیم برتر بر اساس زمان

2-     فینالها

تیمهایی که دو زمان بهتر را بدست آورده اند مسابقه فینال را برای کسب مقام اول و دوم انجام می دهند و دو تیم دیگر بر سر کسب جایگاه سوم وچهارم رقابت می کنند .

در مسابقات قهرمانی جهان ، سه مسابقه مقدماتی انجام خواهد شد :

1-     مسابقه ارزیابی جهت انتخاب 8 تیم بر تر بر اساس زمان

2-     در مسابقه مقدماتی دوم ، 8 تیم برتر به طریق ذیل جفت می شوند :

زمان چهارم در برابر زمان پنجم

زمان سوم در برابر زمان ششم

زمان دوم در برابر زمان هفتم

زمان اول در برابر زمان هشتم

3-     فینالها

چهار تیم برنده از مسابقه مقدماتی دوم در فینالها رقابت می کنند .

تیمهایی که بهترین زمانها را بدست آورده باشند جهت کسب جایگاه اول و دوم و دو تیم دیگر برای جایگاه سوم وچهارم  رقابت می کنند .  

 4 - تیمهایی که در مسابقه مقدماتی دوم مغلوب شده اند بر اساس زمان در آن مرحله از رقابت در جایگاه پنجم تا هشتم قرار می گیرند

در صورت مساوی شدن بهترین زمان در دور آخر ملاک قضاوت قرار می گیرد.

روند مسابقه

شروع مسابقه در میانه هر خط پایان خواهد بود. در طی مسابقات ارزیابی مکان هر تیم توسط داوران معین می شو د . هر تیمی که بهترین زمان را در مرحله قبل بدست آورده باشد در جلوی جایگاه اصلی تماشا گران شروع خواهد کرد

دوچرخه سواری که در قسمت داخلی پیست جای می گیرد توسط بلوک شروع نگهداشته می شود

دوچرخه سوار جلویی نخستین دور را در جلو رکاب خواهد زد سپس به عقب می رود تا پیست را بدون عقب انداختن تیم دیگر ترک کند

دوچرخه سواری که در مکان دوم قرار گرفته دور بعدی را پیش می رود و سپس به همان طریق خارج می شود .

سومین دوچرخه سوار آخرین دور را به تنهایی به اتمام می رساند .

تیمی که در صحنه رقابت مرتکب نقض مقررات گردد تنزل خواهد یافت :

1-     اگر دوچرخه سواری 15 متر جلوتر از پایان دوری که باید در رأس رکاب بزند از پیست خارج شود.

2-     اگر دوچرخه سواری پیش از 15 متر پس از پایان دوری که باید در رأس رکاب بزند از پیست خارج شود .

3-     اگر دوچرخه سواری دیگری را هل بدهد .

حوادث

مسابقات مقدماتی ارزیابی

اگر حادثه ای در 30 متر نخست اتفاق بیفتد :

-         حادثه شناخته شده : تیم مجدداًً در پایان دور ارزیابی کوشش خواهد کرد .

-         حادثه ناشناخته شده : دوچرخه سوار جلو پس از حادثه تا پایان دور دوم در جلو رکاب خواهد زد .

اگر او تنها دوچرخه سوار باقیمانده در مسابقه باشد ، آنرا به تنهایی به پایان خواهد برد . اگر دوچرخه سوار دیگری باقی نماند، تیم در نخستین مسابقه مقدماتی (Heat) تیم حذف شده و یا در Heat  دوم در مکان آخر قرار می گیرد .

حادثه ای که در محدوده 30 متری و پایان دور دوم اتفاق می افتد :

-         هر دوچرخه سواری که باقی بماند باید به مسابقه ادامه دهد ، احتمال اینکه دور آخر تنها با یک دوچرخه سوار انجام شود وجود دارد .

-         در مورد حادثه شناخته شده ، تیم همچنین ممکن است که متوقف شده و مجدداً در پایان Heat شروع کند .

-         اگر دوچرخه سوار دیگری پس از حادثه ناشناخته باقی نماند ، تیم نخستین Heat تیم حذف شده و یا در Heat دوم در مقام آخر جای می گیرد .

حادثه ای که در دور آخر اتفاق می افتد :

-         حادثه شناخته شده تیم در پایان Heat مجدداً شروع می کند .

-         حادثه ناشناخته : تیم در Heat در مقام آخر جای می گیرد . 

Heat دوم و فینالها

حادثه ای که در 30 متر نخست اتفاق می افتد :

-         هر دوچرخه سواری که باقی بماند به مسابقه ادامه خواهد داد و امکان اینکه دور آخر تنها با یک دوچرخه سوار انجام شود وجود دارد .

اگر در آغاز دور سوم هیچ دوچرخه سواری از تیم باقی نمانده باشد ، تیم دیگر پیروز خواهد بود . اگر دوچرخه سوار سوم در طی آخرین دور دچار حادثه شده باشد ، تیمی که از خط پایان گذشته برنده و تیم دیگر در مکان دوم جای خواهد گرفت

مدیسون

مسابقه مدیسون مسابقه ای است که در مسافتی معین ، معمولاً 20 تا 60 کیلومتر با اسپرینتهای میانی با حضور تیمهایی با2 دوچرخه سوار انجام می شود

این مسابقه بلافاصله به عنوان فینال با حداکثر 18 تیم در پیستی کمتر از 33/333 متر و حداکثر 20 تیم در پیستهای 33/333 متر یا بیشتر انجام می شود .

دو دوچرخه سوار هر تیم دارای یک شماره دوچرخه سوار هستند ولی رنگ شماره  های فرق می کند .

در مسابقات قهرمانی جهان ، اسپرینتهای میانی در هر 20 دور صرف نظر از طول پیست در مسافت کلی برابر 60 کیلومتر مطابق جدول ذیل انجام می شود :

طول پیست          تعداد دورها          تعداد اسپرینتها                  مسافت کلی به کیلومتر

250                  240                  12                                60                                           

285714            220                  11                                8/62

33/ 333            180                  9                                  60

400                  140                  9                                  56

به تیم نخست در هر اسپرینت میانی 5 امتیاز و به تیم دوم 3 امتیاز به تیم سوم 2 امتیاز و به پنجمین تیم یک امتیاز تعلق می گیرد .

در مسابقه اسپرینت فینال امتیازات دوبله اعطاء خواهد شد .

مکان تیمها بر اساس مسافت و بر حسب تعداد دورهای کامل شده توسط هر تیم مشخص می شود . تیمهایی که تعدادمساوی دورها را زده باشند بر اساس تعداد امتیازات مکان دهی می گردند . در جائیکه در دورها و امتیازات تساوی وجود دارد ، تعداد پیروزیها در اسپرینتها ملاک قضاوت خواهد بود. اگر این امر نیز به تساوی بیانجامد ، تعداد مکانهای  دوم و سرانجام مکان در طی اسپرینت فینال در نظر گرفته خواهد شد .

روند مسابقه

یک دوچرخه سوار از هر تیم یک شروع ایستا خواهد داشت و نخستین RELAY را رکاب خواهد زد .

دوچرخه سواران یک تیم می توانند بطور ارادی با گرفتن دست و یا شورتها یکدیگر را تقویت کنند.

اسپرینتها بر اساس مقررات اسپرینت انجام می شود .

تیم هنگامی برنده یک دور به حساب می آید که از آخرین دوچرخه سوار بزرگترین گروه سبقت بگیرد . دوچرخه سواری که در مسابقه ای از دسته عقب بیافتد و مغلوب شود ، نمی تواند جلو براند والا تمام تیم محروم می شود .

اگر در لحظه انجام اسپرینتی که برای رده بندی در نظر گرفته شده است ، یک یا چند دوچرخه سوار به بزرگترین دسته برسند ، این دوچرخه سوار یا دوچرخه سواران یک دور را بدست خواهند آورد . امتیازات فوراً به دوچرخه سواران Break be hind  و یا دوچرخه سواران دسته داده می شود البته به استثناء اسپرینت نهایی

تیمهایی که 3 بار توسط دسته اصلی مغلوب می شوند حذف شده و باید فوراً پیست را ترک کنند .

اگر یکی از دوچرخه سواران سقوط کند و یا دچار مشکل مکانیکی شود هم تیمی او فوراً جای او را در تیم می گیرد .

اگر دو هم تیمی بطور همزمان سقوط کنند ، برابر با تعداد دورهای نزدیک به 2000 متر چشم پوشی می شود در بازگشت به پیست ، یکی از دو عضو تیم موقعیتی را که تیم در دسته قبل از سقوط داشته ، از سر می گیرد .

در 2000 متر انتهایی مسابقه چشم پوشی وجود ندارد . تیم مطابق با دورهای برنده یا بازنده و امتیازات بدست آورده تا زمان حادثه جای داده می شود.  

در مورد سقوطی که یک دوم تیمها را شامل شود ( با احتساب یک دوچرخه سوار از هر تیم ) مسابقه متوقف شده و داوران در مورد مدت وقفه تصمیم گیری می کنند . یک شروع جدید خواهد بودو هر تیم پیروزیهاو شکستهای خود را تا زمان حادثه خواهد داشت .

اسکراچ

مسابقه اسکراچ مسابقه ای است انفرادی در مسافتی معین است که در آن جایگاه تنها به واسطه مسافت مشخص می شود.

مسابقه در مسافتی میان 5 و 20 کیلومتر بر اساس رده دوچرخه سواران انجام می شود مسافت توسط مقررات خاص مسابقه معین می شود .

تعداددوچرخه سوارانی که  شروع می کنند بدین قرار است :

40 دوچرخه سوار برای پیستهای 400 متر یا بیشتر

32 دوچرخه سوار برای پیستهای 33/333 متر

24 دوچرخه سوار برای سایرپیستها

روند مسابقه

دوچرخه سواران در یک خط آرایش داده می شوند . به محض آنکه استارتر در سوت خود می دمد ، دوچرخه سواران یک دور دور پیست می گردند . پس از آن دور ، استارتر شروع را با شلیک تپانچه نشان می دهد .

دوچرخه سوارانی که از دسته اصلی عقب می افتند باید فوراً پیست را ترک نمایند.

اگر برخی از دوچرخه سواران در یکی از دسته ها در یک دور جلو بیافتند ، اسپرینت فینال برای آن دوچرخه سواران با یک صفحه خاص نشان داده می شود

دو دور بعد دسته اسپرینت را انجام می دهد و این امر همچنین توسط یک هیئت ویژه نشان داده خواهد شد .

اگر بیش از یک سوم شرکت کنندگان از دسته جلو بیافتند داوران  دوچرخه سواران عقب افتاده را 2 کیلومتر قبل از پایان مسابقه متوقف می کنند . دوچرخه سواران باقیمانده در اسپرینت نهایی رکاب می زنند .

در مورد برخورد میان دوچرخه سواران ، داوران می توانند دوچرخه سواران درگیر را پس از اخطار محروم کنند .

آخرین دور مسابقه بوسیله صدای زنگ مشخص می شود دوچرخه سوارانی که دچار حادثه می شوند در موارد ذیل از    استفاده می کنند:

-         3 دور در پیستهای 400 متر و بیشتر

-         4 دور در پیستهای 33/333 متر

-         5 دور در پیستهای 33/333 متر

در کیلومتر آخر هیچگونه چشم پوشی وجود ندارد وهر دوچرخه سواری که به مسابقه پایان ندهد در جایگاهی قرار نمی گیرد

مسابقه در صورت سقوط دسته جمعی متوقف می شود . داوران در مورد شروع مجدد از ابتدای مسافت و یا شروع از ناحیه باقیمانده از نقطه سقوط تصمیم گیری می کنند.

همان قوانین در مواردی که مسابقه بدلیل هوای نامساعد ترک می شود اعمال می گردد.

رشته های منتخب برای جام جهانی در مورد مسابقات قهرمانی جهان

مردان                                                                 زنان

1) 1 کیلومتر تایم تریل ، با استارت ایستاده      1) 500 متر تایم تریل با استارت ایستاده

2) اسپرینت                                                         2) اسپرینت

3) تعقیب انفرادی 4 کیلومتر                                     3) تعقیب انفرادی 3 کیلومتر

4) تعقیب تیمی 4 کیلومتر                            4) مسابقات امتیازی ،20 کیلومتر

5) کایرین

6) المپیک اسپرینت

7) مسابقه امتیازی

8) مدیسون ، 40 کیلومتر

نوشته شده در چهارشنبه 9 دی 1388ساعت 08:29 توسط محسن رضائی نظرات (2)قالب جدید وبلاگ پیچک دات نتglitter-graphics.com Mohsen Rezaei

Create Your Badge